Tidsåldrar och kronologi

Tiden från världens skapelse och ca 3000 år frammåt kallas för Eldsåren då gudarna fortfarande “smidde världen” (se Skapelseberättelser).
Därefter skapades världens alla varelser, liv. Denna tiden och 800 år frammåt kallades fridens tid.
Sedan guldåldern, folken levde i överflöd och utvecknling skedde snabbt, stora städer byggdes, men samtidigt blev avundsjukan större, det blev många strider och det var här gränser drogs mellan de olika länderna och områdena.
Denna tidsåldern fortsatte i omkring 500 år och det var i början av denna som tidsräkningen började..
Då kom “svarta solens” tid. Härskaren i Cairn, Orman en präst av Sal, dödens gud ville erövra världen.
Den nuvarande tidsränkingen är 208 eCF (efter Cairn’s fall).

Tidsåldrar och kronologi

Elrukans äventyr Tengu