Skapa egna magier

Du får som en karaktär med förmåga att kasta magier skapa egna trollformler eller böner för din karaktär. Dock tar det lång tid och är oftast inget som görs under ett äventyr. För att skapa en ny magi, så skriver du en beskrivning (gärna så detaljerad som möjligt), skicka in förslaget till DM och om det blir godkänt så har en ny magi skapats. Fyll i så många du kan av de som är lämpliga:

Magins namn:
Skaparen:
Vilken sort magin tillhör (tex Evocation).
Magins nivå/lv:
Vilka componenter den använder: (verbala, somatiska, martiella, fokus, xp-kostnad?)
Casting time: (hur lång tid tar det att kasta magin?)
Range: (hur lång räckvidd har den? 20ft? touch (beröring)? You (dig själv)?)
Target: (vilket är magins mål? alla alver i rummet? dig själv? berört föremål?
Duration: (hur länge består/räcker magin? 10 min? permanent? instantanious/effekten händer bara under ett ögonblick.
Saving throw: (kan ett saving throw påverka/motverka effekten?)
Spell resistance: (påverkas magin av motståndskraft mot magi?)

Detaljerad beskrivning av effekt:
Lista på vilken/vilka materiella komponenter och/eller fokus som behövs:

Skapa egna magier

Elrukans äventyr Tengu