Religion

Religion är viktigt i Elruku.
När man dör så hamnar man i sin guds salar, en form av himmel som ser olika ut beroende på guden.
Har man ingen gud när man dör så hamnar i dödsguden Sal’s mindre önskvärda fängelsehålor där man antingen tvingas tjäna honom som en odöd, eller får återuppleva sina värsta rädslor tills han slutar finna det underhållande… om ingen gud väljer att rädda dig från detta öde (vilket inte är väldigt troligt om du dissat dem i livet).

Lista på gudar
Skapelseberättelser

Religion

Elrukans äventyr Tengu