Lista på gudar

Stora gudar
De “stora” gudarna är de regerande gudarna som var med och skapade världen och möjligtvis en mäktigare av deras barn.

Bella, heliga modern: Helandet och beskyddets gud. Tillbedes oftast av läkekunniga eller folk som söker beskydd. (Neutral Good: Good, Healing, Luck, Protection)
Gorm, Stenfadern: Dvärgarnas och smedernas gud. (Lawful Good: Earth, Good, Law & Protection).
Malorn, soldraken: Ordningens och rättvisans gud. Gud till de Malornska riddarna. (Lawful Good: Good, Law, War, Healing)
Sal, själslukaren: Döden och ondskans gud. Tillbes av mördare och nekromantiker… samt onda präster. (Neutral Evil: Death, Evil, Trickery & Magic)
Lyr, förgöraren: Förgörelsens och skapandets gud. Tillbes av främst av munkar/krigarmunkar. (Neutral: Chaos, Destruction, fire, travel)
Misk, Kunskapens väktare: Kunskapen och magins gud. Tillbes främs av magiker, visa män, lärare och studenter. (Lawful Neutral: Knowledge, magic, Travel, law)
Issla, Våg bäraren : Balansens och naturens gud. Tillbes främs av skogsfolk. (Neutral: nature, chaotic, healing, protection)

Små gudar
Gudar med mindre makt/följeslagare. Till stor del gudarnas barn eller vanliga dödliga som uppnått gudastatus.

Lista på gudar

Elrukans äventyr Tengu