Houserules

Houserules är speciella regler som avviker från reglerna i regelböckerna. Dessa reglerna gäller endast i denna kampanjen.

§1. Lv 0 magier kan kastas hur många gånger som helst per dag, dock kan bara normalt antal förberedas.
§2. Rule of cool kan gälla i denna kampanjen, dvs om något beskrivs/rollspelas särskilt bra kan det öka chansen att lyckas och det som främjar bra känsla och rollspel i berättelsen kan belönas om DM finner det lämpligt.

Houserules

Elrukans äventyr Tengu