Arcane magic

Denna sortens magi går ut på att man beror och formar om de kosmiska krafterna. Detta görs genom att lära sig kontrollera en viss energi som kallas Arna. Med hjälp av trollformler och rörelser så kan man manipulera energin och forma verkligheten efter sin vilja. På grund av den mentala och själsliga ansträngningen som krävs för att kontrollera Arna, så kan en magiker bara kasta ett begränsat antal magier tills beroende på hur mycket deras magiska förmåga har utvecklats. Denna förmåga utvecklas när magikern blir mer erfaren i sin konst. För att kasta magier behövs i många fall både trollformler och rörelser, dessa kallas komponenter (components. Ord kallas för verbala komponenter (verbal components), rörelser kallas somatiska (somatic components), sedan finns också materiella komponenter (material component) som är ett föremål som behöver användas för att kasta magin. Fokus (focus) är också ett föremål som kan behövas för att använda magin, men används inte upp av trollformlen. Trollformler med verbala komponenter kan inte användas om du inte kan tala. De med somatiska har risk att misslyckas om du har svårt att röra dig. De med materiella komponenter eller fokus kan i regel inte användas utan det föremålet. Har man en “Spell component pouch” så räknas det som att man har föremålet däri förutom om det är dyrare föremål (som man då behöver köpa specifikt och ha med sig, kanske däri innan man kan kasta magin).

Arcane magic

Elrukans äventyr Tengu