Välkommen till Elrukans äventyr, en D&D kampanj på semi-svenska över internet. Vi kommer inte översätta reglerna (klasser, magier, föremål osv), men konversationer medan vi spelar kommer hållas på svenska. Vi kommer spela över internet på www.roll20.net med deras digitala spelbord och tanken är att det ska vara en långvarig kampanj i en levande värld. Karaktärer skapas utifrån Players handbook, inga tilläggsböcker osv. Ability scores rullas fram med standard 4d6 och ta bort lägsta tärningsresultatet, för varje ability score. För att bestämma hur mycket pengar ni har att köpa utrustning så tar man “average” värdet för sin “class”. Dvs:
 • Barbarian 100gp
 • Bard 100gp
 • Cleric 125gp
 • Druid 50gp
 • Fighter 150gp
 • Monk 12gp 5sp
 • Paladin 150gp
 • Ranger 150gp
 • Rogue 125gp
 • Sorcerer 75gp
 • Wizard 75gp

Elrukans äventyr